Nőszervezetek a felelős polgárokhoz fordulnak az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáért

Nőszervezetek a felelős polgárokhoz fordulnak az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáért

Az Isztambuli Egyezmény átfogó megoldást nyújt a nők elleni és családon belüli erőszak ellen. Mutassuk meg az aláírásunkkal, hogy tudjuk, kéznél a lehetőség, és a magyar törvényhozás nem késlekedhet tovább! A NANE Egyesület, a Patent Egyesület és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Hungarian Women's Lobby)kezdeményezéséhez már 11 szervezet csatlakozott, és mostantól magánszemélyek számára is nyitva áll a csatlakozás lehetősége.

Miért nem röviden reprodukciós jogok a szexuális és reproduktív egészség és jogok?

Miért nem röviden reprodukciós jogok a szexuális és reproduktív egészség és jogok?

Mert a rövid változat nem adná pontos leírását a szexuális és reprodukciós egészségnek és a védelmüket biztosító jogoknak, mely állapotok egymást kölcsönösen kiegészítik, noha egymással fel nem cserélhetők. Új keletű fogalomról van szó, a kilencvenes évek közepétől került bevezetésre az ENSZ által szervezett két történelmi jelentőségű konferencián, illetve ezek dokumentumaiban. A hosszú elnevezést az angol szaknyelv ezért ha lehetséges rövidített alakban használja (SRHR). A magyar nyelvhasználatban is érdemes lenne bevezetni egy közmegegyezésre épülő, az eredeti jelentést el nem maszatoló, rövidebb változatot. Mivel a magyarban még nem kellőképpen közismert a fogalom, a honlapunk nyitóoldalán ezért mi is az olvasóbarát, azaz rövidebb, reprodukciós jogok elnevezést használtuk. Ezzel együtt a kifejtésben és a későbbi említésekkor már a hosszabb, pontosabb változatot alkalmaztuk.

Üdözlet a Patent Egyesület blogján!

Örömmel tudatjuk, hogy a mai naptól kezdve elindul a PATENT blog! Blogunk az egyesület szakmai tevékenységeivel és témáival fog foglalkozni, rövid bejegyzések formájában. Célja a munkánk közérthető bemutatása, az érzékenység és tudatosság növelése az általunk képviselt ügyek és elvek kérdésében, valamint az ezekkel kapcsolatos információátadás, tudományos ismeretterjesztés és társadalmi mozgósítás. Míg Magyarországon a “családon belüli erőszak” vagy “kapcsolati erőszak” kifejezések mára már közismert és bevett fogalmakká váltak, számos egyéb, munkánkkal kapcsolatos jelenség és fogalom csak a szűkebb szakmai és mozgalmi berkekben ismeretes. Ennek a korlátnak a feloldását tartjuk legfontosabb feladatunknak. Olyan bejegyzéseket tervezünk, amelyek nem pusztán tevékenységeinkbe, de gondolkodásunkba, elveinkbe és széleskörű tapasztalatainkba, ismereteinkbe is betekintést engednek. Ezen felhalmozott tudás elsődleges forrásai és formálói a PATENT Egyesület ügyfelei.