Abortuszhoz való hozzáférés Ukrajnából menekült nőknek / [English below – Access to abortion in Hungary]

Abortuszhoz való hozzáférés Ukrajnából menekült nőknek / [English below – Access to abortion in Hungary]

Abortuszhoz való hozzáférés az Ukrajnából menekült nőknek

[English below – Access to abortion in Hungary]

Az abortuszhoz való hozzáférés Magyarországon:

 

Milyen feltételekkel férhetnek hozzá külföldi állampolgárok az abortuszhoz?

A terhesség megszakítását az a külföldi állampolgár kérheti

 1. a) aki érvényes tartózkodási engedéllyel több mint 2 hónapja tartózkodik az ország területén,
 2. b) aki menekültkénti elismerését kérelmezte,
 3. c) akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert.

 

A hatályos szabályok szerint a menedékesként elismerés iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a kijelölt gyűjtőhelyeken a nap 24 órájában, vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság bármely irodájában, fogadóórában. Szervezeteinek és ügyfélszolgálatainak címe itt található (bmbah.hu). Az eljárást 45 napon belül le kell zárnia az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnak. A hatóságok túlzott leterheltsége miatt ez a határidő a valóságban azonban hosszabb is lehet (akár 90 nap). A menekültként történő elismerés iránti kérelem esetén az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság azonnal, a kérelem benyújtásával keletkezik.Ki és milyen feltételekkel jogosult abortuszra / terhesség-megszakításra?

 

Magyarországon jelenleg a műtéti abortusz engedélyezett1, és jogi kereteit a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény és annak végrehajtási rendelete, a 32/1992 (XII. 23.) NM rendelet biztosítja.2 

A fő szabály az, hogy a terhesség a 12. hétig megszakítható, 

 1. Ha azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja; 

Az okot ilyen esetben két, szakmailag illetékes szakorvosnak kell egybehangzóan megállapítania. Ebben az esetben az abortuszra vonatkozó külön írásbeli kérelem nem szükséges. 

A nő életét veszélyeztető egészségi ok miatt, illetve abban az esetben, ha a magzat nem maradna életben a szülést követően, a terhesség időtartamától függetlenül végezhető el a terhesség-megszakítás.

 1. Ha a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved; 

A magzatnál fennálló egészségi okot a genetikai tanácsadó, a prenatális diagnosztikai központ, illetve a szakmailag illetékes országos intézet által kijelölt kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályai közül bármelyik kettőnek egy-egy szakorvosa egybehangzó véleménnyel állapítják meg. Ebben az esetben sem szükséges az abortuszra vonatkozó külön írásbeli kérelem. 

Ha a magzat súlyos egészségkárosodását állapítják meg, akkor a terhesség a szokásosnál (12 hét) hosszabb határidővel, annak 20. hetéig – a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. hetéig – megszakítható. 

 1. Ha a terhesség bűncselekmény következménye; 

Ebben az esetben írásbeli kérelem és a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás benyújtása mellett a terhes nőnek a nyomozó hatóság által kiadott, a bűncselekmény megtörténtéről vagy annak alapos gyanújáról szóló igazolást kell bemutatnia a Családvédelmi Szolgálat munkatársának – praktikusan a védőnőnek -, valamint részt kell vennie egy tanácsadáson. A kérelmet a jelenlegi szabályok szerint személyesen kell előterjeszteni. 

 1. Az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén. 

Ez a leggyakoribb hivatkozási alap, amire az abortuszt igénylő nők támaszkodni tudnak. Ebben az esetben írásban kell kérelmezni a terhességmegszakítást. 

Ehhez szükséges: 

 1. A terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás
 2. A súlyos válsághelyzet kinyilvánítása (ezt mindössze egy aláírással szükséges igazolni). 

A kérelmet a jelenlegi szabályok szerint személyesen kell a családvédelmi szolgálat munkatársa előtt előterjeszteni. A törvényi definíció szerint súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz.

Ezt követően kötelező tanácsadáson kell megjelenni a Családvédelmi Szolgálatnál (CSVSZ) két alkalommal. A két tanácsadás között legalább 3 nap várakozási időnek kell eltelnie. Az első tanácsadás törvény által előírt módon a terhesség megtartását célozza, így gyakran előfordul, hogy a nőt a CSVSZ munkatársa (védőnő) nyomásnak, megalázásnak, bűntudat-keltésnek teszi ki. 

 

Fontos megjegyezni, hogy senki nem vizsgálhatja és kérdőjelezheti meg, hogy a „válsághelyzetet” mi indokolja. Ezt elegendő a terhességmegszakítási kérőlapon egy aláírással igazolni. Minden nő maga döntheti el, hogy az adott helyzetben hogyan szeretne cselekedni, tehát amennyiben a nő úgy ítéli meg, hogy nála a terhessége súlyos válsághelyzetet okoz, azt senki nem kérdőjelezheti meg.

 

Mely esetekben lehetséges az abortusz a 12. hetet követően?

 

A 18 év alatti, terhes gyermek vagy  gondnokság alatt álló felnőtt esetében a terhesség a 18. hétig szakítható meg. Szintén ez a határidő érvényes akkor, ha a nő terhességét egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismerték fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény, valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhesség a 12 hetet. Ennek ellenére a gyakorlatban az tapasztalható, hogy ezen utóbbi esetek fennállása esetén is, a 12. hetet meghaladó terhesség esetén az abortuszhoz való hozzáférést a hatóságok rendszerint megtagadják.

 

Hogyan néz ki a gyakorlatban az abortusz igénylésének folyamata Magyarországon?

 

A folyamat úgy néz ki, hogy amikor egy nőnél felmerül annak gyanúja, hogy terhes, részt kell vennie egy ultrahangos vizsgálaton. Itt megállapításra kerül, hogy mennyire előrehaladott – azaz hány hetes – a terhessége. Ez azért nagyon fontos, mert a legtöbb esetben az abortuszt csak a terhesség 12. hetéig végzik el, tehát sok esetben a nők versenyt futnak az idővel. 

A terhességmegszakítás iránti kérelmet a családvédelmi szolgálat munkatársa előtt személyesen kell előterjeszteni. Ha a hivatkozási alap a leggyakoribb (súlyos válsághelyzet, ld. fentebb), akkor ehhez 2 dokumentummal kell készülni: (1) a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás; (2) a súlyos válsághelyzet kinyilvánítása (ezt mindössze egy aláírással szükséges igazolni a terhességmegszakítást kérelmező lapon). 

Ha a nő súlyos válsághelyzetre hivatkozva kérelmezi az abortuszt, két tanácsadáson kell részt vennie a Családvédelmi Szolgálatnál (védőnők) melyek közül az első a magzat megtartása érdekében történik. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától egyelőre nem áll rendelkezésre tájékoztatás arról, hogy az Ukrajnából elmenekült nők miként vehetnek részt, illetve szükséges-e részt venniük ezeken a konzultációkon, és milyen tolmácsolási módokat biztosít az állam ezekben a helyzetekben. A kötelező konzultáció kapcsán felmerülő nyelvi akadályok okozta késedelem egy tényező, amellyel érdemes számolni.

 

A védőnő az első konzultáción tájékoztatja a nőt a gyermekvállalás esetén igénybe vehető anyagi és természetbeni támogatásokról, azoknak az intézményeknek, szervezeteknek a tevékenységéről, elérhetőségéről, melyek a gyermek megtartása esetén segítséget nyújthatnak, az örökbeadás lehetőségeiről, a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, önkormányzati, társadalmi segítségnyújtás módjairól, valamint a fogantatásról, a magzat fejlődéséről és az abortusz veszélyeiről, annak lehetséges hosszútávú következményeiről. A terhességgel járó kockázatokról és várható nehézségekről a védőnő nem tájékoztatja az abortuszt igénylő lányt/nőt.

Az első tanácsadást követő 3. napon kerülhet sor legkorábban a második tanácsadásra. Ha a nő továbbra is fenntartja kérelmét, ekkor már célzottan a terhességmegszakítás elvégzésének módjáról, körülményeiről és a beavatkozás után elérhető segítségről kell, hogy tájékoztatást kapjon. Gyakran előfordul, hogy az első tanácsadáson még nem hajlandók időpontot adni a következőre, és hogy nehéz bejutni a második alkalomra, várni kell az időpontra, lehetőségre. 

Az aláírt kérőlapot a második tanácsadáson a védőnő ellenjegyzi, és az eredeti példányt a következő munkanapon megküldi a kérelmező által kiválasztott egészségügyi intézménynek. A kérőlap eredeti példányát átadja a kérelmező részére. Egyúttal kiállítja a terhességmegszakításért fizetendő térítési díj befizetésére szolgáló utalványt, illetve igazolást állít ki a térítési díj fizetési kötelezettség alóli mentességről. A befizetés igazolása nélkül a beavatkozás nem végezhető el.

 

Milyen költségekkel jár a terhességmegszakítás?

 

Jelenleg az abortusz pénzbe kerül, ha nem egészségügyi ok miatt kérelmezik. Fontos tudni, hogy szociális rászorultság alapján támogatás igényelhető. Szociális támogatást azon nők igényelhetnek, akik valamely szociális ellátásban részesülnek. Térítésmentes a beavatkozás a szociális intézményben élő személyeknek, az átmeneti gondozásban részesülő, valamint a nevelésbe vett kiskorúnak,  és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek. Szintén ingyenes az ellátás annak, aki menekültkénti elismerését kérelmezte, akit menedékesként vagy befogadottként elismertek, és aki az ország területéről nem utasítható ki. A kedvezmény igénybevétele esetén a terhességmegszakítási kérőlap kiállításakor szükséges bemutatni a pénzbeni ellátást megállapító határozatot, bizonylatot, illetve jövedelemigazolást. 

Akinek részben vagy egészben ki kell fizetnie a beavatkozás díját, annak ezt az Egészségbiztosítási Alap számlájára kell befizetni. Ezután a nőnek 8 napja van megjelenni az általa kiválasztott egészségügyi intézményben az abortusz elvégzésére. A kérelmet a beavatkozás napján egy újabb aláírással szükséges megerősíteni.

 

Ha az abortuszt bűncselekményből eredő terhesség miatt kérik (ennek feltétele, hogy eljárás indult az ügyben), csak az örökbeadás lehetőségéről és feltételeiről kap információkat a kérelmező. További lényeges különbség, hogy ilyen esetekben a nőnek elég egy alkalommal megjelennie a Családvédelmi Szolgálat előtt, tehát a kötelező 3 napos várakozási idő alól is mentesül. A térítési díjat nem a kérelmező fizeti, a számlát a Családsegítő Szolgálat munkatársa a büntetőügyben eljáró szervnek küldi meg.

 

Vihet-e az abortuszt igénylő lány/nő kísérőt a kötelező konzultációra és az beavatkozásra?

Igen, a konzultációra és a beavatkozásra  is vihetnek magukkal a nők őket támogató kísérőt (például közeli barátot). Ennek feltétele lehet, hogy a nő nyilatkozik arról, hogy az adatai a segítő/támogató személy előtt is elhangozhatnak. A szabályozás szerint olyan személy nem lehet bent a megbeszélésen, aki a nő tájékozott, önálló döntéshozatalát veszélyeztetné, ellehetetlenítené. 

Érdemes előre tudni, hogy a terhesség-megszakítás egy fél-egész napot igénybevevő folyamat, hiszen a műtétet altatásban végzik. A műtéti abortusz maga egy invazív beavatkozás, sterilitási és egyéb higiénés szabályok miatt a műtőbe bizonyosan nem engednek kísérőt. Kiskorúak esetében a szülő végig vele lehet (kivéve a műtőszobában), de egyéb esetben ez nem biztosított. Természetesen, annak nincs akadálya, hogy a nőt valaki elkísérje a kórházba a beavatkozás napján és a folyosón/váróteremben megvárja. Ha nem talál olyan kísérőt, aki végig kint tud várni, az is egy lehetőség, hogy aki elkíséri a lányt/nőt, a műtét után visszamegy érte és hazakíséri. 

A COVID helyzet miatt fontos megjegyezni, hogy ezek a szakmai elvek nem változtak a vírushelyzet alatt sem, legfeljebb annyiban, hogy a tervezett invazív ellátásoknál a betegnek (vagy kísérőjének, törvényes képviselőjének, látogatójának) védettségi igazolvánnyal vagy negatív Covid teszttel kell rendelkeznie.

Az abortuszhoz való hozzáférés Ausztriában:

 

A fenti hosszadalmas és bonyolult adminisztrációs folyamat miatt az abortuszhoz való hozzáférés leggyorsabb módja a Bécsbe történő utazás. A MÁV vonalán az Ukrajnából menekülők ingyenes szolidaritási jeggyel utazhatnak. Az ingyenes szolidaritási jegyet utazás előtt, a pénztárban kell megváltani, automatában, interneten ez a jegy nem kapható. Ha a felszállási állomáson nincs pénztár, akkor a vonaton a jegyvizsgálónál is meg lehet venni. A részletes információk a MÁV honlapján olvashatóak. Az Ukrajnából menekülő személyek számára Ausztria területén is ingyenes az utazás a vonatokon. Ausztriában gyógyszeres és műtéti abortusz is elérhető. A költségek az egészségügyi szolgáltatótól függően változhatnak.

1 A gyógyszeres terhességmegszakítás Magyarországon nem elérhető. Azok a nők, akik megengedhetik magunknak, a legközelebbi külföldi klinikán (jellemzően Bécsben) szokták igénybe venni a gyógyszeres terhességmegszakítás lehetőségét, vagy pedig a Women on Web, illetve a Women on Waves nevű kezdeményezésektől, Magyarországon legálisnak nem tekinthető úton rendelik be azt.

2 Ld. itt is: https://abortusz.info/jogi-szabalyozas-gyakorlat

 

I need an abortion - how can I access it?

Access to abortion in Hungary:

Who is eligible for abortion and under what conditions?

Women who are not Hungarian citizens can apply for abortion in Hungary if

 1. a) they resided in the territory of the country for more than 2 months with a valid residence permit;
 2. b) they have applied for recognition as refugees;
 3. c) they have been recognized as beneficiaries of temporary protection.

Under current rules, an application must be made as a beneficiary of temporary protection (menedékes) in person to the designated collection points at any time 24 hours a day or to any office of the National Directorate-General for Aliens Policing during reception hours. You can find the addresses of its bodies and customer services here (bmbah.hu). The procedure must be completed within 45 days by the National Directorate-General for Aliens Policing. Due to the excessive workload of authorities, this deadline might be longer in reality (up to 90 days). When applying as a refugee (menekült), the eligibility for healthcare services is established immediately, upon filing the request. This might be taken into consideration in case of an urgency.

In Hungary, surgical abortion is permitted, and its legal framework is laid down in Act LXXIX of 1992 on the Protection of Fetal Life and Decree NM 32/1992 (XII. 23.). Only surgical abortion is available.

In general, a pregnancy can be terminated until the 12th week in four cases:

 1. If the pregnancy is seriously endangering the health of a pregnant woman;

In such a case, the cause must be determined unanimously by two professionally qualified specialists. In this case, a separate written request for an abortion is not required. Abortion may be performed regardless of the duration of the pregnancy for reasons that endanger the life of the woman or if the fetus does not survive childbirth.

 1. If the fetus is medically likely to have a severe disability or other injury;

The severe disability or other injury in the fetus is determined unanimously by two professionally qualified specialists. In this case, a separate written request for an abortion is not required either. If serious damage to the health of the fetus is found, the pregnancy may be terminated for a longer period than usual (12 weeks) until week 20, or week 24 if the diagnostic procedure is prolonged.

 1. If the pregnancy is the result of a crime;

In this case, in addition to a written application and a certificate issued by the obstetrician-gynecologist confirming the pregnancy, the pregnant woman must present a certificate issued by the investigating authority (report) about the crime or a serious suspicion of the crime to the Family Protection Service. 

 1. The pregnant woman is in a severe crisis.

According to the law, a serious crisis situation is one that causes physical or mental upheaval or social impossibility/hardship. This is the most common reference that women in need of abortion can rely on. In this case, abortion must be requested in writing. This requires: 

 1. A certificate issued by an obstetrician-gynecologist confirming the pregnancy;
 2. A declaration of a serious crisis (this means a confirmation by one signature, no specification of the crisis is needed).

It is important to note that no one can examine what justifies a severe crisis situation. It is sufficient to certify this with a signature on the abortion application form.

What is the procedure of application?

Under the current rules, the application must be made in person to the Family Protection Service. After that, the women have to appear at the Family Protection Service (CSVSZ) twice for a mandatory consultation. There must be a waiting time of at least 3 days between the two consultations. The first counseling is aimed at maintaining the pregnancy, so it is often the case that the CSVSZ employee (nurse) exposes the woman to pressure, humiliation and feelings of guilt. 

No information has been provided so far from the Ministry of Human Resources on how women fleeing Ukraine have to take part in these consultations, and what kind of translation - if any - should be provided. There is a danger of additional delay due to the language barrier in connection with the obligatory consultation. 

If the pregnancy is the result of a crime, the woman needs to take part in one consultation at the Family Protection Service, where she needs to be informed about adoption possibilities. No waiting time is required in this case. However, reporting rates of sexual violence are extremely low. Generally, a report for sexual violence can only be made by a private motion issued by the victim, within 30 days of the time of comission of the crime (compared to crimes falling under the rules of state prosecution, where the general statue of limitation applies, which is a minimum of 5 years). So, for example, if a woman did not file a report within 30 days, and finds out about her pregnancy after this date, she does not have the possibility anymore to file a report, therefore needs to take part in the general procedure of two consultations and a waiting period regardless of having been a victim of a crime.

Minors (between the age of 14-18) can apply for an abortion herself, but the law requires a statement from her legal representative to be valid. In practice, this means that minors aged 14-18 can only take part in an abortion with parental consent. It is not necessary for the legal representative to appear before the Family Protection Service, it is enough to sign the required document. Minors (under the age of 14) may not file an application for abortion on her own, this can be done on her behalf by her legal representative.

Is abortion after the 12th week possible?

Minors have access to abortion until the 18th week. This applies also to adults who are placed under guardianship. According to the law, the termination of a pregnancy can be allowed until the 18th week also if the transgression of the deadline occurs because of a delay of health institutions or public authorities - but in practice we see that this rule is usually not applied, and healthcare providers can deny abortion. Thus, it can be expected that abortion at this point will not be accessible for the woman in Hungary.

What are the costs?

Women need to pay for an abortion if it is not applied for health reasons. Financial support is available based on social need (eg. women who receive a social benefit can apply for social assistance). In some cases, the intervention is free of charge (eg. for persons living in social institutions, for minors receiving temporary state-care, for young adults who lived in state institutions and are receiving after-care, refugees, asylum-seekers). 

Women who receive a social benefit can apply for social assistance. The intervention is free of charge for those who have applied for recognition as refugees (menekült), who have been recognized as a beneficiary of temporary protection (menedékes) and who cannot be expelled from the country. 

Can I take someone with me to the procedure?

 

Yes. Women can bring a supporting person (such as a close friend) with them to the consultation and intervention. This may be conditional on the woman declaring that her details may be communicated to the helper / support person. According to the regulation, there can be no person inside the meeting who would endanger or make impossible the woman's informed, independent decision-making.

Abortion is a half-day process, as the surgery is performed under anesthesia. Surgical abortion itself is an invasive procedure, due to sterility and other hygienic rules, no other person than the woman will be allowed into the operating room. In the case of minors, the parent may be with the girl, except in the operating room. Of course, there is no obstacle to the woman being accompanied to the hospital on the day of the procedure and waiting in the hallway / waiting room. There is also the possibility that whoever accompanies the girl / woman will go back for her after the surgery and accompany her home.

Due to the COVID situation, it is important to note that the healthcare provider might ask any attendant or visitor to have a vaccination certificate or a negative Covid test.

 

Access to abortion in Vienna, Austria:

Due to the lengthy and complicated administrative process for accessing abortion in Hungary, the fastest way of getting an abortion is travelling to Vienna, Austria. Travel time is less than 3 hours and train costs are limited due to the solidarity ticket available on Hungarian Railways (MÁV). Traveling by train in Austria is free of charge for people fleeing Ukraine. 

Medical as well as surgical abortion is available in Austria. Costs may vary depending on the healthcare provider.A sütik megkönnyítik a weblodal használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön engedélyezi számunkra, hogy sütiket használjunk.
Részletek Ok