Sajtókapcsolat

Email: sajto@patent.org.hu
Telefon: Spronz Júlia, +36703913622

   • Az intézményi árulás

    Az intézményi árulás az intézményi szakszerűtlenség speciális formája, speciális szereplőkkel.

    Az intézményhez forduló jogsérelmet szenvedett személy az ellene erőszakot elkövetőnek, és/vagy az intézménynek kiszolgáltatott helyzetben van, és bízik abban, hogy az adott intézmény vagy szerv hatékonyan eljár majd a védelmében.

    Az intézmény, mely az intézményi árulás elkövetője lehet, jellemzően hatóság vagy más állami, vagy állami felhatalmazással működő szerv, melynek jogszabályi vagy vállalt kötelezettsége alapján az volna a dolga, hogy védelmet nyújtson a jogsérelem vagy az erőszak elszenvedőjének. Ezt a védelmet az áldozatnak senki más nem jogosult és képes biztosítani.

   • A nők elleni erőszak áldozatainak járó anyagi támogatások és különleges intézkedések

    Az áldozatok gyakran nem értesülnek az anyagi kompenzáció lehetőségéről, pedig  a nők elleni erőszak áldozatai azonnali pénzügyi segélyre és állami kárenyhítésre lehetnek jogosultak. Lehetőség van továbbá az anyagi kárpótlás iránti igény peres úton érvényesítésére az elkövetővel szemben is, kártérítés vagy sérelemdíj formájában.
   • Mi a családon belüli erőszak?

    Ez a kiadvány a bántalmazás, a családon belüli erőszak, az erőszak és agresszió fogalmait járja körül.

   • Mit tehet Ön, ha családon belüli erőszak áldozatává válik?

    Ez a kiadvány azzal a céllal jött létre, hogy jogi és gyakorlati felvilágosítást, információt nyújtson azon nők és gyerekek számára, akiket erőszak ért a családjukban.

   • Hová fordulhatnak a családon belüli erőszak áldozatai?

   • Kapcsolattartás, kényszerláthatás

    Szórólap a bántalmazó kapcsolatból való kilépés, válás utáni kapcsolattartásról, kényszerláthatásról, ezek jogi körülményeiről, és a jelenlegi helyzetről.

   • A szóbeli erőszak

    Ez a kiadvány az intim partnerkapcsolatban elkövetett szóbeli erőszakkal foglalkozik. Gyakran, amikor az erőszakra gondolunk, a fizikai erőszak jut csak eszünkbe. A szóbeli erőszak esetében az elkövető nem ütésekkel félemlíti meg a partnerét, hanem szavakkal alázza meg, rombolja le önértékelését, manipulálja, zavarja össze, kényszeríti, és így uralja le őt.

   • A fenyegető zaklatás

    Jogrendszerünk nem ismeri a fenyegetô zaklatás fogalmát, hivatalos adatok így nem állnak rendelkezésre ezen a téren. Amit lehet tudni, hogy a zaklatás miatt indult bûncselekmények száma 2008. óta folyamatosan növek- szik, 2010-ben összesen 7777 eljárás indult, ami naponta húsz feljelentést jelent.

   • Miért veszélyes a mediáció a családon belüli erőszak kezelésében?

    A mediáció (közvetítés) egy olyan módszer, melynek során két fél között közvetítenek valamilyen konfliktus békés és mindkét fél számára egyformán hasznot hozó rendezése érdekében, és ezt általában kölcsönösen tett engedményekkel érik el. Gyakran hasonló folyamat zajlik család te rápiás vagy párterápiás üléseken, és a közvetítés egyik fajtája a családi csoportkonferencia – ezekre az eljárásokra is vonatkoznak az alábbi megállapítások.

   • Sürgősségi fogamzásgátló kisokos 2024

    Minden, amit az esemény utáni tablettáról tudni érdemes: 
    Mi ez és mikor ajánlott a használata? Hogyan működik?
    A Magyarországon kapható tablettát típusai
    Lehetséges mellékhatások, ellenjavallatok
    Hogyan lehet felíratni? Mi történik a felíráskor?

     

   • Abortusz Kisokos 2023

    Mi az abortusz és miért kell róla beszélni?
    Nemzetközi statisztikák
    Az abortusz módjai
    Az abortusz szabályozása Magyarországon
    Tények és tévhitek
   • Tények és tévhitek az abortuszról

    Ez a szórólap azzal a céllal jött létre, hogy eloszlass on néhány közkeletű tévhitet az abortusszal kapcsolatosan. A kiadványban elsősorban az ENSZ EgészségügyiVilág szervezete, a WHO adataira támaszkodtunk.

   • A kötelező abortusztanácsadás

    Szórólap a nők jogairól az abortusz és a kötelező tanácsadás folyamatában.

   • Abortion Pocket Guide 2023

    What is abortion and why should we talk about it?
    Types of abortion
    Myths and facts
   • Az abortusztabletta

    A Magyarországon regisztrált Medabon nevű készítmény orvosi felügyelet mellett, kórházi körülmények között tenné lehetővé a terhességmegszakítást, ami a tapasztalatok szerint jóval kevésbé terheli meg a nők szervezetét mint a művi abortusz. Használatát a WHO és a magyar szülészeti szakmai kollégium is támogatta, és bár 2007-ben és 2009-ben is próbálták behozni a magyar piacra, az eljárások elakadtak.

   • КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК ПО ВОПРОСАМ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

   • ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК З ПИТАНЬ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ

  • Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre

   Kuszing Gábor, dr. Spronz Júlia, dr. Wirth Judit

   Ez a Módszertani útmutató a családon belüli párkapcsolati erôszak különbözô területein dolgozó szakemberek közremûködésével és az általuk felhalmozott tapasztalat felhasználásával jött létre. A NANE és a PATENT Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet anyagi támogatásának segítségével 2008-ban kezdeményezte egy olyan munkacsoport megalakítását, amelyben jogászok (ügyvéd, ügyész, bíró), szociális munkás, pszichológus, rendôr, pedagógus, gyermekvédelmi és gyámhatósági munkatárs, anyaotthont és bántalmazottak számára segélyvonalat vezetô és abban dolgozó szakemberek mûködtek együtt a párkap- csolati erôszak elleni fellépés rendszerszerû hibáinak feltárásában és a javasolt megoldások megfogal- mazásában. A különbözô szakmák képviselôi önkéntes munkában járultak hozzá ehhez az eredményhez, a projekt koordinációjáért a NANE és a PATENT Egyesület volt felelôs. A munkacsoport ülésein az elméleti vizsgálódás mellett, az eseteket megbeszélve a munkacsoport tagjai által hozott konkrét ügyek- bôl közvetlenül azonosítottuk a megoldandó problémákat, és a hatályos jogszabályok, valamint a valós élet alapján javasoltunk megoldásokat.

  • Rendszerbe zárva - Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon?

   A NANE Egyesület és a Patent Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet támogatásá- val 2007 szeptemberében egy éves programot indított, melyben a nôk és gyere- kek elleni férfierôszakkal kapcsolatos gyámhatósági, bírósági, igazságügyi, pszi- chológusi és rendôri gyakorlatot is vizsgáltuk. Ez a kiadvány a kutatások, illetve a stratégiai ügyvitel eredményeit mutatja be a szakmai és a nagyközönség számára.

A sütik megkönnyítik a weblodal használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön engedélyezi számunkra, hogy sütiket használjunk.
Részletek Ok