• Strategic litigation
  • Shadow reporting
  • Legislation and legal criticism
  • Demonstrations and other advocacy actions
  • Beszéljünk az abortuszról! - A Patent Egyesület kutatása 2024

   Patent Egyesület

   A nők abortusz körüli élményeit és megéléseit kihangosító kvalitatív kutatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy megismerjük, hogy a papíron leírt szabályozás hogy jelenik meg a társadalmi gyakorlatban. Ennek ellenére a magyar szakirodalomban ez egy súlyosan alulreprezentált terület – mind a tudományos folyóiratokban, mind a sajtóban. Ezt a hézagot szeretnénk elkezdeni kitölteni a kutatásunkkal, és hangot adni annak a kicsivel több mint 100 nőnek, akik a kutatás során megosztották velünk a tapasztalataikat.
  • Kutatási beszámoló: A Nők elleni erőszakkal összefüggő bűncselekményekkel kapcsolatos anyagi kompenzáció gyakorlata — VICO 2022

   Jelen kutatás különböző nők elleni erőszak bűncselekmények áldozatainak anyagi kompenzációs lehetőségeit vizsgálta egy nemzetközi projekt keretében.4 A kutatás célja az állam által biztosított anyagi támogatási formáknak és a peres úton érvényesíthető anyagi igényeknek keretet biztosító jogszabályi környezetnek, a gyakorlatnak és az érintett nők tapasztalatainak feltérképezése volt, annak érdekében, hogy a jogérvényesítést elősegítő - vagy éppen azt akadályozó - körülményeket feltárjuk. Ennek mentén célja az is, hogy a feltárt ismeretek mentén az áldozatvédelmi intézményrendszer fejlesztéséhez iránymutatásul szolgáljon.

  • Módszertani útmutató a nemi alapú erőszak nő áldozataival foglalkozó szakemberek számára – 1. rész

   Jelen Módszertani útmutató célja, hogy támogassa a szakembereket a nők elleni nemi alapú erőszak bizonyos formái – a párkapcsolati erőszak, a szexuális erőszak és a zaklatás – elleni hatékony fellépésben azáltal, hogy általános ajánlásokat kínál azoknak a szakembereknek, akik kapcsolatba kerülhetnek a nők elleni nemi alapú erőszak áldozataival. A Módszertani útmutató célja, hogy tájékoztatást és gyakorlati eszközöket nyújtson a különböző hatóságok és szolgáltatók számára annak érdekében, hogy az erőszak áldozatait megfelelően azonosítsák és a számukra szükséges támogatás nyújtsák. E kiadvány célja az emberi jogok előmozdítása ezen a területen. Hosszabb távon jelen Módszertani útmutató célja az áldozattá válás általános elterjedtségének csökkentése – azáltal, hogy támogatja a szakembereket az elkövetők felderítésében, és így az elszámoltathatóság fokozása révén a elrettentse a jövőbeli elkövetőket.

  • Kutatási beszámoló: A Nők elleni erőszakkal összefüggő bűncselekményekkel kapcsolatos anyagi kompenzáció gyakorlata (VICO)

   Egyesületünk a tavalyi évben (2021) egy regionális európai projekt keretében (VICO) kutatást végzett, melynek során három kiválasztott bűncselekmény – kapcsolati erőszak, szexuális erőszak és zaklatás – mentén vizsgáltuk, hogy a bűncselekmények áldozatainak járó anyagi kompenzáció biztosításáról szóló uniós jogszabályok mennyiben valósulnak meg a magyar hatósági és bírósági gyakorlatban. 
   E kutatás összefoglalóját itt olvashatják. 
  • Az Áldozatvédelmi Irányelv gyakorlati megvalósulása párkapcsolati erőszak áldozatainak tapasztalatai alapján VICATIS kutatási beszámoló: Magyarország

   Ez a beszámoló egy empirikus kutatás eredményeit mutatja be, amely az Áldozatközpontú megközelítés az áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztéséért (VICATIS – Victim-centered Approach to Improving Support Services) elnevezésű projekt keretében készült 2018-ban.

   VICATIS egy nemzetközi projekt, amit az Európai Unió Igazságügyi Programja támogat a JUST-JACC-VICT-AG-2016 pályázati felhívás keretében. Célja a 2012/29/EU európai Irányelv (a továbbiakban: Áldozatvédelmi Irányelv) gyakorlatba ültetésének felmérése és fejlesztése. Az Irányelv célja az alapvető standardok megteremtése a bűncselekmények áldozatainak jogai, támogatása és védelme tekintetében.

   A VICATIS projektet a Horvát Jogi Központ (Hrvatski Pravni Centar) szervezet koordinálja, s a következő szervezetek és intézmények vesznek részt benne partnerként: PATENT Egyesület (Magyarország), Egyesület az Erőszakmentes Kommunikációért (DNK, Szlovénia), Béke Intézet (MI, Szlovénia), Jogi Források Központja (CLR, Románia), Horvát Kormányiroda az Emberi és Kisebbségi Jogokért, Horvát Igazságügyi Minisztérium.

    

  • Bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakkal érintett esetek kezelésében

   A PATENT Jogvédő Egyesület 2013 októbere és 2014 októbere között a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével Magyarországon elsőként indított olyan programot, amely a párkapcsolati erőszakkal érintett bírósági – polgári peres és nemperes, valamint büntető – ügyek tárgyalásainak laikus megfigyelésére irányult. Ezt folytatta egyesületünk 2015 tavaszától 2016 tavaszáig egy kibővített, több oktatási és kutatási tevékenységet tartalmazó, de a monitorozás folytatását is magában foglaló, 14 hónapon át futó projekttel.

  • Monitoring how courts treat domestic violence in Hungary: A court watch program

   The necessity of court watch programs (both abroad and in Hungary) is based on the experience that judges are not adequately prepared to handle cases related to domestic and intimate partner violence (henceforth: DV and IPV). The legal system itself also weakens the enforcement of victims’ rights. There are legal developments in Hungary that might make the treatment of DV and IPV more effective, but we cannot yet see their impacts in the training of judges.

  • A jog hálójában

   Ennek a tanulmánynak az első változata 2009-ben jelent meg a Rendszerbe zárva: Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nők és gyerekek elleni fér erőszak jelenségét ma Magyar- országon? A NANE és a Patent Egyesület egy éves kutatási és pereskedési programja című kiadványunkban. Mostani, megújított verziójában arra törekedtünk, hogy az eltelt évek tapasztalataihoz igazítsuk meglátásainkat, s a korábbi tanulmányból megtartott néhány jogesetet újabb példák bemutatásával frissítsük.
  • Subtle manipulation, kind misinformation – The practice of mandatory pre-abortion counselling in Hungary

   Rédai Dorottya és Szabó Gabriella

   Magyarországon jelenleg azoknak a nőknek, akik terhességmegszakító műtétet kívánnak igénybe venni, fel kell keresniük valamelyik Családvédelmi Szolgálatot, és egy két alkalmas „magzat megtartására irányuló tanácsadáson” kell részt venniük, mely után a tanácsadó védőnő kiállítja a műtéthez szükséges dokumentumokat. A Patent Egyesület 2012 nyarán utánajárt annak, hogyan zajlanak ezek a tanácsadások. Kutatásunkban arra kerestük a választ, mennyire tartják tiszteletben a védőnők a terhességüket megszakítani kívánó nők döntését, illetve próbálják-e befolyásolni őket valamilyen irányban; milyen és mennyire pontos információkat adnak át az abortuszműtétről és az esetleges kockázatokról; valamint hogy milyen bánásmódban részesítik ezeket a nőket, hogyan kommunikálnak velük. A kutatás a Nyílt Társadalom Intézet Budapest és a Center for Reproductive Rights támogatásával készült.

  • Abortion in Hungarian public opinion

   Csak egy kisebbség gondolja úgy, hogy az abortuszok száma az elmúlt években növekedett. A nők és a férfiak véleménymegoszlása közötti különbség elsősorban annak tulajdonítható, hogy az utóbbiak közül jóval kevesebben tudnak állást foglalni. Azoknak nagy többsége, akik ezen a téren nem érzékelnek javulást, „nagyon” vagy „közepesen” súlyos problémának látja az abortuszok számának alakulását.

  • Research Report: The Practice of ‟Counselling Aiming at Keeping the Foetus”

   In 2012, PATENT Association conducted a research on mandatory counselling, a prerequisite of abortion in Hungary.i The research focused on whether counsellors respected women’s decision, the information they provided and the treatment of clients. Although the sample size of this research project was small, it directed our attention at several problem areas and provided us with an orientation when we were preparing for a larger-scale research. We had the opportunity to conduct this new research in May 2014, within the framework of a grant program entitled ′′Keeping Abortion Accessible,” funded by the Open Society Institute, the Global Fund for Women and the Center for Reproductive Rights.

  • Research Report: The Practice of ‟Counselling Aiming at Keeping the Foetus”

   In 2012, PATENT Association conducted a research on mandatory counselling, a prerequisite of abortion in Hungary.i The research focused on whether counsellors respected women’s decision, the information they provided and the treatment of clients. Although the sample size of this research project was small, it directed our attention at several problem areas and provided us with an orientation when we were preparing for a larger-scale research. We had the opportunity to conduct this new research in May 2014, within the framework of a grant program entitled ′′Keeping Abortion Accessible,” funded by the Open Society Institute, the Global Fund for Women and the Center for Reproductive Rights.

  • Remarks of PATENT Association regarding the National Public Health and Medical Officer Service’s reaction on 19 September to our study on pre-abortion counselling, published in July

   Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2014. szeptember 17-én közleményben reagált a PATENT Egyesület 2014 júliusában közzétett tanulmányára, mely a terhesség-megszakítást megelőző kötelező védőnői tanácsadáson tapasztaltakat kívánta feltérképezni.

  • A nők elleni erőszakkal összefüggő bűncselekményekkel kapcsolatos anyagi kompenzáció gyakorlata Bulgáriában, Csehországban és Magyarországon - VICO final publication

   "A nők elleni erőszak áldozatai Magyarországon nem kapnak megfelelő kártérítést, így az nem tölti be jogszabályi célját." Ez a feltevés, amely a nők elleni erőszak áldozataival való közvetlen munka sokéves tapasztalatán alapul, arra késztetett minket, hogy megvizsgáljuk a nemi alapú erőszak áldozatai számára elérhető kártérítések kérdését. Ezért 2021-ben és 2022-ben az Európai Bizottság VICO - Kompenzációk a nemi alapú erőszak áldozatai számára című nemzetközi projektjének részeként cseh (proFem - A családon belüli és szexuális erőszak áldozatainak központja, o.p.s.) és bolgár (Bolgár Társadalmi Nemek Kutató Alapítvány) partnerszervezeteink munkatársaival együtt végeztünk kutatást ebben a témában.

   Ez a kiadvány a szélesebb körben tájékozott személyeknek és szakértőknek készült, különösen azoknak, akik bűncselekmények áldozataival foglalkoznak, valamint akiket érdekel a nők elleni erőszakkal összefüggő kártérítés témája. Célja, hogy új, objektív adatokat tegyen közzé a nemi alapú erőszak áldozatainak nyújtott kártérítésről, bemutassa ezt a témát magyar és közép-európai kontextusban, ismertesse a vonatkozó magyar jogszabályokat - egyszerűen és átfogóan megközelítve a szóban forgó kérdéskört, valamint inspiráló külföldi példákat mutasson be és javaslatokat adjon a helyzet megoldására és javítására. A nők elleni erőszak áldozataira való összpontosítás ellenére a kutatási következtetések alkalmazhatók a bűncselekmények más áldozati csoportjaira is, mivel az áldozatok egyéb kategóriái is hasonló strukturális akadályokkal szembesülhetnek a kártérítés igénylése kapcsán, mint amilyeneket tanulmányunkban leírtunk.
   • Court monitoring in the management of cases involving relationship violence

    A PATENT Jogvédő Egyesület 2013 októbere és 2014 októbere között a Norvég Civil Támoga- tási Alap segítségével Magyarországon elsőként indított olyan programot, amely kifejezetten a párkapcsolati erőszakkal érintett bírósági – polgári peres és nemperes, valamint büntető – ügyek tárgyalásainak laikus meg gyelésére irányult. A program nem csak ebben a témakörben, hanem egyébként is egyedülálló, úttörő jellegű, mert hazánkban semmilyen szisztematikus, közérthető ellenőrzése nem létezik a harmadik hatalmi ág tényleges, mindennapi, nyilvánosság előtt zajló tevékenységének.

   • Guide to court monitoring

    A bíróságfigyelő program szükségessége – külföldön is, Magyarországon is – azon az egyszerű gyakorlati tapasztalaton alapul, hogy a hatóságok nem eléggé felkészültek a párkapcsolati erőszakkal összefüggő ügyek kezelésére. Maga a jogrendszer is számos diszfunkciót rejt, amelyek elősegítik a visszaélésszerű joggyakorlás sikerét, gyengítik az áldozatok jogérvényesítését. A jogászok munkáját segítő szakemberek – közigazgatási szakemberek, rendőrök, egészségügyi dolgozók, igazságügyi szakértők – szintén számos olyan elemet visznek be az esetek kezelésébe, amelyek a bíróság elé kerülő ügyek valóságnak megfelelő eldöntését, egyáltalán előítélet-mentes kezelését megnehezítik.

   • Integrated client service for victims of violence against women

    Spronz Júlia, Wirth Judit

    Az Európai Unió Daphne II. programjának keretében 2005-ben a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület és a Habeas Corpus Munkacsoport (HCM) a családon belüli erőszak illetve a nemi alapú erőszak más fajtáinak áldozatává vált szemé- lyek számára kísérleti céllal olyan szolgáltatást indított, amely egyszerre veszi figyelembe az ügyfelek jogi, pszichés és szociális segítségre vonatkozó igényeit. Jelen kiadvány e kísérleti program tapasztalatait összegzi az ún. „integrált ügyfélellátásban” részt vett ügyfelek eseteinek ismertetésével, az esetekből levont jogpolitikai következtetések bemutatatásával és a gyakorlati szakemberek, a jogalkotók, jogalkalmazók számára megfogalmazott általános és konkrét ajánlásokkal.

A sütik megkönnyítik a weblodal használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön engedélyezi számunkra, hogy sütiket használjunk.
Részletek Ok